Julie en Emeline lopen voor intal!

Aller à actions.vivasalud.be

Julie en Emeline lopen voor intal!

Julie Steendam
160.19 de 7 personnes
Ended since 633 day.
Julie Steendam

Julie en Emeline strekken op 30 december de beentjes in Leuven! We lopen een stevige 8 km, en dat gaat zeer doen. Weet warmen echter onze spieren met de steun van jullie! Want we lopen om centjes in te zamelen voor intal. Intal is een beweging van vrijwilligers die campagnes doet over alles wat dat buiten onze grenzen gebeurt : Palestina, zuid Amerika, Congo, de Filipijnen, Syrië... Zo willen we de Belgische burgers informeren, en opkomen voor een meer rechtvaardig buitenlands beleid.

Steun ons via deze pagina of stort op reknr. BE15 0010 4517 8030 van Viva Salud met vermelding "Gift Corrida-Julie en Emeline ". Giften van 40 euro of meer geven recht op een fiscaal attest. Bedankt!!! <3

Julie Steendam is part of team intal loopt de Leuven Corrida

Qui soutient cette action?

Ended since 633 day.